ΛΙΠΩΜΑ

  Τι είναι λίπωμα?

Λίπωμα είναι ένας καλοήθης όγκος που αναπτύσσεται κάτω από το δέρμα και αποτελεί συνάθροιση λιποκύτταρων .Τα λιποκύτταρα στο σημεία πολλαπλασιάζονται σε σχέση με τα γειτονικά τους με αποτέλεσμα την αύξηση τόσο του αριθμού τους όσο και του όγκου τους τοπικά. Συχνά περιβάλλεται από μια ινώδη κάψα, είναι μαλακό στην υφή και ψηλάφηση, ασυμπτωματικό και ευκίνητο στην κλινική εξέταση.


 

  Μέγεθος – συχνότητα –εντοπισμός :

Το μέγεθος ποικίλει από 1cm και μπορεί αν αφεθεί να πάρει μεγάλες διαστάσεις (>10cm).

Αποτελούν  συχνή σχετικά πάθηση με μεγαλύτερη συχνότητα στους άντρες. Υπάρχουν και κάποια άτομα με κληρονομικότητα στην εμφάνιση λιπωμάτων. Αυτό όμως είναι σπάνιο.

Εμφανίζονται συνηθεστέρα στο άνω ήμισυ του σώματος καθώς και στα άκρα. 

   Συμπτώματα:

Το λίπωμα είναι συνήθως συμπτωματικό έκτος των περιπτώσεων που έχουν μεγάλο μέγεθος, και πέραν του αισθητικού θέματος, πιέζουν κάποια γειτονικά όργανα ή ένα νεύρο με αποτέλεσμα την εμφάνιση τοπικού πόνου.

Η εξαλλαγή τους σε κακοήθεια είναι κατά βάση πολύ μικρή και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να εξετάζονται από χειρουργό και να γίνεται αφαίρεση τους και βιοψία του υλικού εκτιμάς. 

  Διάγνωση:

Αυτή γίνεται με την κλινική εξέταση από τον χειρουργό και αν κριθεί απαραίτητο με υπέρηχο μαλακών μορίων ή μαγνητική τομογραφία (όταν έχουν μεγάλο μέγεθος). 

  Θεραπεία:

Όπως περιγράφηκε σε άλλη ενότητα το λίπωμα δεν είναι απειλητικό για την υγεία μας, πρεπει όπως όπως και κάθε άλλη διόγκωση να εξετάζεται από τον χειρουργό και ιδίως όταν έχουν μεγάλο μέγεθος ή αυξάνονται με ταχύ ρυθμό. Όταν είναι πολλαπλά σε αριθμό και σίγουρα σε υποψία λιποσαρκώματος.

Η ενδεδειγμένη θεραπεία είναι η εκτομή τους και η αποστολή του υλικού για βιοψία. Αυτό γίνεται συνήθως με τοπική αναισθησία πλην των μεγάλων λιπωμάτων που μπορεί να χρειαστεί κάποιου είδους αναισθησία.

 

Χρησιμότητα του άρθρου